Ιδιωτική Νοσοκομειακή Περίθαλψη

βάσει ασφάλισης υγείας :
Προγράμματα Ασφαλιστικών Εταιρειών
και για χρόνιους χρήστες συνταγογραφούμενων φαρμάκων
( «εν ενεργεία» ασθενείς )

 

001

Με αφορμή τις πολύ συχνές αναφορές πολλών Μελών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Ένωσής μας για το πρόβλημα της δυσμενούς αντιμετώπισής τους ( ως υποψήφιων ασφαλιζόμενων ) από Ασφαλιστικές Εταιρείες , εγκαινιάσαμε πρόσφατα αυτή την ενότητα του site μας ως «βήμα» όσων τέτοιων ιδιωτικών Εταιρειών έχουν κάτι καινούργιο να μας πουν – με την έννοια , δηλ. , της ευμενέστερης αντιμετώπισης υποψήφιων πελατών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό

Ανομοιογενής αντιμετώπιση από τις Ασφ. Εταιρείες των υποψήφιων ασφαλιζόμενων με προϋπάρχουσες παθήσεις
Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική βελτίωση στη στάση των περισσότερων Εταιρειών του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης εν σχέσει με το πιο πάνω ζήτημα , ωστόσο το «τοπίο» εν προκειμένω εξακολουθεί να παραμένει θολό – λόγω , κυρίως , της διαφορετικότητας των προσφερόμενων από αυτές «λύσεων» στο υπόψη πρόβλημα.

002

Για παράδειγμα , άλλες Ασφαλιστικές Εταιρείες απαιτούν 10-ετή «περίοδο αναμονής» μέχρι να αρχίσουν να καλύπτουν και ασθένειες ή βλάβες προϋπάρχουσες (εκ γενετής ή επίκτητες) και άλλων η προσωρινή εξαίρεση από την ασφάλιση τέτοιων καταστάσεων της υγείας διαρκεί μόνο δύο χρόνια ( με διαφορετική , όμως , ποικιλία νόσων γρήγορης κάλυψης και διάρθρωση λοιπών σχετικών «παραμέτρων» ) .
Άλλες , πάλι , Εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ιατρικό ιστορικό με ΜΟΝΙΜΗ εξαίρεσή του καθ’ όλη τη διάρκεια του υπό σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου , ενώ υπάρχουν και μερικές που δεν επιθυμούν καθόλου για πελάτες ασθενείς υπό διαρκή φαρμακευτική αγωγή !

#  Έγκυρη παρουσίαση από την Ένωσή μας στις Ασφ. Εταιρείες του ιατρικού ιστορικού των Μελών της ( για λήψη της ευμενέστερης δυνατής πρότασης ασφάλισης κλάδου υγείας )
Οι εγγεγραμμένοι ως Μέλη της “PHARMA-Share MKO” , εκτός της δυνατότητας να πληροφορούνται (μέσω της παρούσας ενότητας) αναλυτικές λεπτομέρειες για τις τρέχουσες «πολιτικές» των Ασφαλιστικών Εταιρειών σχετικά με την ασφαλισιμότητα των εν ενεργεία ασθενών , τώρα έχουν πρόσβαση και στις δωρεάν υπηρεσίες μας που αναφέρουμε επιγραμματικά αμέσως πιο πάνω .

Όσοι δεν είναι ήδη Μέλη της πανελλήνιας Ένωσής μας και ενδιαφέρονται να γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζουν οι Ασφ. Εταιρείες το ιατρικό ιστορικό τους ( από πλευράς ασφαλισιμότητας εν σχέσει με καλύψεις ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης κλπ παροχών κλάδου υγείας ) , αρκεί να μας αποστείλουν συμπληρωμένη την ακόλουθη φόρμα αίτησης «για λήψη προσφοράς» ( που αποτελεί και αίτηση εγγραφής Μέλους , ΧΩΡΙΣ υποχρέωση πληρωμής κανενός ποσού ως συνδρομής ή άλλης δαπάνης ) .

Μάϊος 2017

        ● ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – κάντε κλικ εδώ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο